Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym do programu operacyjnego Polska Wschodnia.

1.3.1 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych)

wyników prac B+R.

 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi: 100 000 000 zł.

 

Ogłoszenie konkursu - kwiecień 2018 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków - maj 2018r.

Zakończenie naboru wniosków - lipiec 2018 r.

 

Zapraszamy do kontaktu!