Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

Szkolenia dopasowane do twoich potrzeb

Miło nam poinformować, iż jako akredytowana przez PARP jednostka mamy możliwość świadczenia dofinansowanych usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP) mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego.
 • Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

Warunki dofinansowania usług rozwojowych:

 • Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji (Przedsiębiorca musi opłacić za całość usługi i wtedy zwraca się o refundację kosztów).
 • Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo może wystąpić o wsparcie w ramach projektu jednokrotnie w danym roku kalendarzowym.
 • Maksymalna wartość dofinansowania przypadająca na Przedsiębiorcę nie przekroczy 15.000,00 zł.

Wysokość refundacji

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej (szkolenia lub doradztwa)
 • małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej (szkolenia lub doradztwa)
 • dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej (szkolenia lub doradztwa)

Co można sfinansować?

Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na szkolenia, ale szerzej na usługi rozwojowe. 

Oprócz szkoleń, to również marketing, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców

Procedura pozyskania i rozliczenia

 

 • Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych
 • Złożenie wymaganej dokumentacji (weryfikujemy i kompletujemy potrzebne dokumenty w imieniu przedsiębiorcy).
 • Przyznanie wsparcia
 • Realizacja usługi
 • Rozliczenie usługi (pomagamy rozliczyć wykonane usługi)