Zadzwoń (81) 443 4600

Zadzwoń (81) 443 4600

RODO w firmie

Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców i ich pracowników do wdrożenia nowego
systemu RODO zgodnego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679. Usługa polega na opracowaniu Polityki Ochrony Danych Osobowych od podstaw lub
dostosowaniu istniejącej dokumentacji do wymagań RODO. Usługa obejmuje szkolenie i warsztaty z
zakresu audytu (diagnozy), opracowanie Polityki ODO oraz sporządzania listy działań do wykonania
przez przedsiębiorcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami RODO. Po zakończeniu
szkolenia przedsiębiorca oraz jego pracownicy będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z
obowiązującymi aktami prawa polskiego i unijnego.