31 maja
2016

Fundusze

Projekty B+R przedsiębiorstw

Ogłoszono nabór do Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”badania i rozwój

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów B+R polegających na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych .

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym.
Budżet danego działania wynosi 1 600 000 000 PLN.
Rozpatrywanie wniosków w ramach „szybkiej ścieżki” powinno nastąpić w ok. 60 dni od końca miesiąca, w którym jest składany wniosek.

ZAinteresowane firmy zapraszamy do kontaktu