Pożyczki dla przedsiebiorców

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są:
mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Proste i przejrzyste zasady

Stosujemy jasne, identyczne zasady dostarczania kapitału dla wszystkich przedsiębiorców. Opłata zależy od tego, na jaki czas potrzebne są środki i jest naliczana miesięcznie lub na sumarycznie na koniec umowy.

    Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z naszą instytucją oferując kompleksową współpracę obejmującą finansowanie i/lub napisanie wniosku, pozyskanie dotacji a także koordynację i rozliczenie. Dzięki naszemu doświadczeniu gwarantujemy wysoką jakość wniosków, zgodnych z wymaganiami i wytycznymi. Przez cały okres trwania projektu jesteśmy w pełnej dyspozycji  do naszych klientów służąc radą na każdym etapie realizacji.