Wir Venture

Inwestycje typu venture capital dokonujemy w przedsiębiorstwa we wczesnych stadiach rozwoju o dużym potencjale wzrostu, działające szczególnie w obszarze nowych technologii. Służą one uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji. Zazwyczaj inwestycje te przybierają formę obejmowania udziałów lub akcji w zamian za wkłady pieniężne. Poza kapitałem podmiot dokonujący inwestycji dostarcza również szerokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki takiemu połączeniu podmiot otrzymujący pomoc jest w stanie skuteczniej rywalizować z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami.

Zgłoś projekt