Szkolenia i doradztwo

Zarządzanie kapitałem ludzkim jest kluczowym elementem strategii instytucji, który decyduje o poziomie jej konkurencyjności w zmieniającym się otoczeniu.

Dynamika i różnorodność tych zmian wymagają umiejętności szybkiego dostosowania się do warunków poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Podstawą skutecznego ich wykorzystania są dobrze przygotowani ludzie. Jednym z celów Fundacji WIR jest wspieranie organizacji w procesach adaptacyjnych poprzez tworzenie oraz implementowanie skutecznych rozwiązań w zakresie pozyskania, rozwijania i utrzymania najcenniejszego zasobu przedsiębiorstw – ich pracowników. Wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, współpraca z ekspertami z zakresu ekonomii, socjologii i zarządzania oraz znajomość specyfiki rynku lokalnego, gwarantuje efektywność proponowanych przez Fundację WIR rozwiązań. Korzystając z naszych usług zyskujecie Państwo Partnera, który wnosi swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zaangażowanie w realizację założonych celów.

Dostarczając kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze, wychodzimy naprzeciw rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Nasza oferta związana jest z doskonaleniem wiedzy, podnoszeniem kwalifikacji, poszerzaniem kompetencji zawodowych osób zarządzających instytucją i jej pracowników.

Szkolenia oferowane przez Fundację Wschodni Instytut Rozwoju: