Internacjonalizacja

Rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wcześniej czy później wymusza na przedsiębiorcach internacjonalizację. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej pozwala na znalezienie nowych rynków zbytu i zdobycie nowych klientów na swoje produkty i usługi. Eksperci uznają, że od momentu, w którym instytucja rozszerza rynki zbytu swoich produktów i usług poza rynek krajowy, rozpoczyna się jej internacjonalizacja. Wymaga to jednocześnie rekonstrukcji przyjętej strategii działalności i dostosowania jej do zmieniających się warunków otoczenia.