CSR

CSR to zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak również lokalnych społeczności i społeczeństwa jako całości.

Według definicji Komisji Europejskiej zawartej w „Odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Aby w pełni wypełniać zobowiązania wynikające z tej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa powinny posiadać mechanizmy integrujące kwestie społeczne, środowiskowe i etyczne ze swoją strategią i działalnością, w ścisłej współpracy z interesariuszami, aby:
– maksymalizować tworzenie wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron oraz społeczeństwa jako całości

– rozpoznawać, zapobiegać i łagodzić ich możliwe negatywne skutki.

Liczba instytucji, które zaczynają interesować się społeczną odpowiedzialnością stale rośnie. Nie zawsze jednak inicjatywom z zakresu CSR towarzyszy sprawnie zaprojektowana komunikacja. Tymczasem w myśl starej zasady: „Jeśli coś robisz, a o tym nie mówisz, to tak jakbyś nic nie robił”, budowanie dialogu z interesariuszami jest niezbędne. Przedsiębiorstwa, które to zrozumiały już dziś mogą cieszyć się zaufaniem i wysoką rozpoznawalnością swojej marki w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

W zakres naszych usług wchodzą między innymi: